Apie projektą

ES aiškiai išreiškė būtinybę formuoti tvaresnę Europos agrikultūrą. Daugiafunkcinė žemdirbystė yra pagrindas naujai suformuluotoje žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijoje, kuria siekiama padidinti žemės ūkio tvarumą ir tuo pačiu neprarandant konkurencingumo Europos ir pasaulinėje rinkoje. Vis dėl to, daugumos ūkininkų, ypač jaunų ūkininkų ar šeimos ūkio valdytojų, pagrindinių įgūdžių, reikalingų sėkmingam įsitraukimui ir ES priemonių įgyvendinimui, trūkumas yra nepaprastai didelis. Tai dažniau nutinka ne dėl požiūrio ar techninių žinių trūkumo, bet dėl nepakankamų ekonomikos, organizacinių ir verslininkystės įgūdžių. SEMA II projektu sąsajos tarp daugiafunkcinio žemės ūkio ir reikalingų verslininkystės gebėjimų yra adresuojamos jauniems ūkininkams ar šeimos ūkio valdytojams.

 

Projekto konsorciumą sudaro 5 skirtingos ES šalys (PL, ES, LT, BE, DE), kurios parodo bendradarbiavimą tarp senųjų ir naujųjų Europos Sąjungos valstybių narių. Visapusiškas bendradarbiavimas buvo sukurtas tarp tyrimų ir konsultacijų organizacijų (WUELS, IfLS), suaugusiųjų mokymo organizacijų (DEFOIN, ARID), Europos jaunųjų ūkininkų organizacijos (CEJA) ir edukacinių technologijų instituto (BETI).