Partneriai

Siekiant užtikrinti SEMA II projekto pritaikomumą daugumoje situacijų, yra koncentruojamasi į Europos ūkininkus iš Vokietijos, Lietuvos, Lenkijos, Ispanijos ir Belgijos. Šeši partneriai iš aukščiau paminėtų penkių šalių SEMA II projekto metu bendradarbiauja sujungdami savo patirtį tyrimų, žemės ūkių konsultavimo bei suaugusiųjų mokymo srityse.

Vroclavo aplinkosaugos ir gyvosios gamtos mokslų universitetas (WUELS) yra projektą SEMA II koordinuojanti institucija. WUELS yra vienas iš geriausių universitetų šalyje. Jo plataus masto veiklos yra sufokusuotos į švietimą ir tyrimus agrikultūros ir susijusių mokslų srityse. WUELS misija ir profilis yra tiesiogiai susijęs su programų, susijusių su kaimo vietovių ugdymu, maisto kokybe ir valdymu, transformavimu atsižvelgiant į socialinę pagalbą ir interakciją.

Kaimiškųjų vietovių plėtotės tyrimo institutas (IfLS) - buvęs SEMA projekto koordinatorius.

 

Karjeros planavimas ir integravimas (DEFOIN) buvo įkurtas 2009 metais, kai daug darbuotojų nukentėjo per ekonomikos krizę, o jų įgūdžių reikalavimai buvo didžiuliai. DEFOINS S.L tikslas yra skatinti darbingo amžiaus asmenų užimtumą, nedirbančių ir dirbančiųjų asmenų integraciją. DEFOIN yra sukaupusi patirties visapusiškų mokymo planų valdyme ir specifinių sprendimų ieškojime tęstinio ir profesinio mokymo kūrime, valdyme ir teikime verslo sektoriui bei dirbantiems ir nedirbantiems asmenims.

ARID yra privati, nepriklausoma nevyriausybinė organizacija veikianti profesinio ugdymo lauke. Asociacijos pagrindinis tikslas yra padidinti verslo galimybes ir įgūdžius mokymosi trunkančio visą gyvenimą kontekste. AIRID dirba 10 jaunų mokslininkų ir patarėjų, kurie teikia platų paslaugų spektrą pagal modernių Lenkijos įmonių poreikius, ypač inovacijų ir technologijų lauke. ARID daugiausiai dirba su kaimo vietovėmis ir jų gyventojais, ypač daugiafunkcinėse kaimo vietovėse, tvaria šių vietovių plėtra ir aplinkos apsauga.

CEJA yra ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija, kurios veikla yra susijusi su jaunimu ir ES jaunimo strategijos įgyvendinimą įgalinančiomis veiklomis. CEJA skatina jaunesniųjų ir inovatyvų Europos ūkių sektorių ir siekia sukurti geras darbo ir gyvenimo sąlygas jauniems žmonėms steigiantiems ūkius ir tiems, kurie jau yra jauni ūkininkai.

BETI 2003 metais įkūrė aktyvi profesionalų komanda, kuri jau daugiau nei 15 metų dirba informacinių komunikacinių technologijų (IKT) ir edukacinių technologijų srityje. Instituto įgyvendintų įvairių veiklų, aukštojo mokslo ir profesinio rengimo, metu buvo sukaupta daug patirties IKT papildyto mokymo, nuotolinio mokymo metodologijos, mokymo technologijų, skaitmeninio turinio produktų ir internetinių technologijų kūrimo bei kitose srityse.