Vroclavo aplinkosaugos ir gyvosios gamtos mokslų universitetas (WUELS)

Vroclavo aplinkosaugos ir gyvosios gamtos mokslų universitetas (WUELS) yra projektą SEMA II koordinuojanti institucija. WUELS yra vienas iš geriausių universitetų šalyje. Jo plataus masto veiklos yra sufokusuotos į švietimą ir tyrimus agrikultūros ir susijusių mokslų srityse. WUELS misija ir profilis yra tiesiogiai susijęs su programų, susijusių su kaimo vietovių ugdymu, maisto kokybe ir valdymu, transformavimu atsižvelgiant į socialinę pagalbą ir interakciją. WUELS vykdytų mokslinių tyrimų metu įgytos žinios, sudarė sąlygas tolimesniam tobulėjimui, įskaitant visus ekologiškai tvaraus tobulėjimo aspektus. Kuris yra draugiškas žmonių ir gyvūnų gerovei.