Europejska Rada Młodych Rolników

CEJA jest organizacją pozarządową non-profit zajmującą się młodzieżą i działaniami wspierającymi wdrażanie strategii młodzieżowej UE. CEJA promuje młodszy i nowatorski europejski sektor rolniczy i ma na celu stworzenie dobrych warunków pracy i życia dla młodych ludzi rozpoczynających działalność rolniczą i tych, którzy są już młodymi rolnikami. Działania CEJA koncentrują się na kwestiach związanych z dostępem do ziemi, kredytami i prawami do produkcji oraz na wzmacnianiu infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej dla młodych ludzi na obszarach wiejskich. CEJA reprezentuje dwa miliony młodych rolników w 24 państwach członkowskich UE spośród 32 krajowych organizacji członkowskich i dwóch członków stowarzyszonych i ozostaje w stałym kontakcie z organizacjami młodych rolników, instytucjami i stowarzyszeniami rolniczymi oraz organizacjami młodzieżowymi.