Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i jednocześnie koordynator projektu to jedna z najlepiej  wyspecjalizowanych uczelni w kraju. Skupia się na szeroko zakrojonych działaniach dotyczących edukacji i badań w dziedzinie rolnictwa i nauk pokrewnych. Profil UPWr i jego misja są bezpośrednio zaangażowane w programy transformacji dotyczące rozwoju obszarów wiejskich oraz jakości i zarządzania żywnością, przy pełnym poszanowaniu interakcji i wsparcia. Zdobyta wiedza i realizowane przez kadrę naukową WUELS  projekty badawcze dają widoki przyszły rozwój, dotyczący wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju środowiskowego, przyjaznego dobru ludzi i zwierząt.