Stowarzyszenie ARID

Stowarzyszenie ARID to prywatna, niezależna organizacja pozarządowa działająca w dziedzinie edukacji zawodowej. Głównym celem stowarzyszenia jest zwiększenie potencjału i umiejętności biznesowych poprzez uczenie się przez całe życie. W Stowarzyszeniu ARID personel składa się z 10 młodych naukowców i doradców, którzy zapewniają kompleksowy pakiet usług odpowiadający na potrzeby nowoczesnych polskich przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie innowacji i technologii.