Nota prawna

Warunki korzystania

Strona internetowa projektu SEMA II współfinansowanego z programu Erasmus + jest internetową usługą informacyjną na temat działań związanych z projektem i rezultatami pracy intelektualnej projektu SEMA II. Uzyskując dostęp do tej strony internetowej, oświadczasz, że rozumiesz i akceptujesz wszystkie warunki wymienione poniżej. Jeśli nie rozumiesz lub nie akceptujesz tych warunków, nie korzystaj z witryny lub pobieraj z niej żadnych materiałów.

Partnerstwo SEMA II zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości strony internetowej i not prawnych w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

 

Ograniczenia w korzystaniu

Ten projekt współfinansowany jest przez Komisję Europejską. Ta strona internetowa odzwierciedla jedynie stanowisko autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym dokumencie. Wszystkie treści, w tym otwarte zasoby edukacyjne (OER), know-how, tekst, grafika, pliki, tabele, obrazy i informacje zawarte na tej stronie mogą być używane na dowolnym nośniku, który znajduje się w domenie publicznej lub został wydany na podstawie otwartej licencji, która pozwala na ich swobodne, niekomercyjne wykorzystanie. Treści zawarte na tej stronie podlegają klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności, informacji o prawach autorskich i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także używania logo SEMA II przez strony trzecie.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Celem konsorcjum SEMA II jest zapewnienie rzetelności informacji na stronie internetowej projektu SEMA II. Konsorcjum projektu dołoży wszelkich starań aby poprawić błędy zawarte na stronie jeśli zostanie o nich poinformowane. Konsorcjum nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani aktualność danych zawartych na stronie oraz za odnośniki do zewnętrznych stron i ich treści. Informacje na tej stronie mają charakter ogólny. Nie można ich rozumieć jako porad eksperckich lub prawnych odnoszących się do konkretnych okoliczności danej osoby lub podmiotu.

 

Prawo autorskie

© SEMA II 2017 Numer projektu: 2017-1-PL01-KA202-038632

Powielanie zawartości strony jest dozwolone pod warunkiem podania źródła, o ile nie podano inaczej. W przypadku uzyskania uprzedniej zgody na powielanie treści jakiegokolwiek rodzaju, pozwolenie takie anuluje ogólne zezwolenie.

 

Prawo i jurysdykcja

Zastosowanie warunków korzystania ze strony jest regulowane przez polskie prawo materialne i procesowe.