Rozwój kariery zawodowej i integracja (DEFOIN)

DEFOIN S.L utworzony został w 2009 roku. Ideą jego działalności jest promowanie szkoleń na rzecz zatrudnienia i integracji pracowników najemnych i bezrobotnych; szczególnie w obecnej sytuacji kryzysu gospodarczego oraz wysokich wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności pracowników. DEFOIN ma bogate doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu planami szkoleniowymi, a także kreowania konkretnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb projektowania, zarządzania i dostarczania szkoleń ustawicznych i zawodowych dla przedsiębiorstw oraz osób zatrudnionych i bezrobotnych.