Bałtycki Instytut Technologii Edukacji (BETI)

BETI została założona w 2003 roku przez aktywny zespół profesjonalistów, którzy  od ponad 15 lat pracują w dziedzinie technologii ICT i edukacji. Wdrażając różne działania w sektorze szkolnictwa wyższego i szkoleń zawodowych, zgromadzono bogate doświadczenie, wiedzę i umiejętności w zakresie szkoleń z zakresu ICT, metodologii kształcenia na odległość, technologii uczenia się, produkcji multimedialnej, tworzenia aplikacji internetowych itd.