Instytut Badań Rozwoju Obszarów Wiejskich (IfLS)

Instytut Badań Rozwoju Obszarów Wiejskich (IfLS) był koordynatorem projektu SEMA. IfLS jest niezależnym instytutem badawczym , organizacją typu non-profit na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Założony został w 1956 r. Od tego czasu zajmuje się rozwojem rolnictwa i regionów wiejskich w Niemczech i Europie. Zespół około 12 naukowców i doradców wspieranych przez asystentów projektu i personel administracyjny zarządza i realizuje obecnie około 20 projektów.