O partnerach projektu

Celem zapewnienia zastosowania rezultatów projektu w większości przypadków europejskich rolników uwzględniono udział Niemiec, Litwy, Polski, Belgii i Hiszpanii  w projekcie SEMA II. Sześciu partnerów z wyżej wymienionych pięciu krajów wnosi do projektu SEMA II swoje doświadczenia w zakresie badań i konsultacji w rolnictwie oraz edukacji dorosłych. Jako projekt międzynarodowy, SEMA II umożliwia nie tylko transfer wiedzy między krajami partnerskimi projektu, ale także między młodymi rolnikami i organizacjami zajmującymi się szkoleniami rolniczymi w całej Unii Europejskiej.