SEMA II Naujienos #1

Gerbiamasis (-oji),

džiaugiamės galėdami pristatyti jums projekto Tvari antreprenerystė paremta daugiafunkciniu žemės ūkiu SEMA II naujienlaiškį #1. Naujienlaiškyje rasite informaciją apie projektą, jo progresą bei projekto rezultatus ir išvadas. Taip pat suteiksime jums informaciją apie veiklas ir įvykius SEMA II projekto įgyvendinimo kontekste.

Šį naujienlaiškį sudaro:

  • SEMA II Konsorciu-mo partnerių aprašy-mas
  • SEMA II tikslas ir misija
  • Projekto partnerių susitikimai

 

SEMA II Konsorciumo partneriai
Siekiant užtikrinti projekto SEMA II rezultatų pritaikomumą Europos ūkininkams įvairiose situacijose, buvo pasirinkta projektą įgyvendinti Vokietijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Ispanijoje ir Belgijoje. Projekto konsorciumą sudaro šešios organizacijos iš penkių ES šalių, bendradarbiaujant senosioms ir naujosioms Europos Sąjungos šalims narėms. Visapusiška partnerystė buvo pasiekta tarpusavyje bendradarbiaujant tyrimų ir konsultavimo organizacijoms: Vroclavo aplinkosaugos ir gyvosios gamtos mokslų universitetui (WUELS), Kaimiškųjų vietovių plėtotės tyrimo institutui (IfLS), suaugusiųjų švietimo organizacijoms - Karjeros ugdymas ir integracija (DEFOIN), Asociacijai ARID, Europos jaunųjų ūkininkų organizacijai - Europos jaunųjų ūkininkų tarybai (CEJA) bei IKT ir švietimo institutui – Baltijos edukacinių technologijų institutui (BETI).

 

SEMA II tikslas ir misija
SEMA II projektu susiejama daugiafunkcinė ūkininkystė ir būtini antreprenerystės įgūdžiai jauniesiems ūkininkams ir šeimos ūkių valdytojams. SEMA II projektas siekia suteikti aukštos kokybės daugiafunkcinės ūkininkystės antreprenerystės įgūdžių ugdymo galimybes Europos ūkininkams ir padidinti kompetencijas ugdytojų ir organizacijų tarpininkų, susijusių su profesiniu ugdymu žemės ūkio srityje regioniniu ir vietiniu lygiu. Gebėjimų ugdymo galimybė už formalaus profesinio ir tęstinio ugdymo ribų, žema kaina ir minimalia atrankos riba, išskirtinai siūloma jauniesiems ūkininkams ir šeimos ūkių valdytojams. Projekte naudojami inovatyvūs įgyvendinimo būdai, per vaizdo ir garso medžiagą pateikiant ekspertų žinias ir ūkininkų gerosios patirties pavyzdžius.

 

Projekto partnerių susitikimai
Pirmasis projekto SEMA II susitikimas įvyko lapkričio 27 – 28 dienomis Vroclave. Pagrindinis susitikimo tikslas buvo – aptarti darbo plano detales, pasiskirstyti užduotis ir atsakomybes tarp partnerių projekto įgyvendinimo metu.
Antrasis tarptautinis SEMA II projekto susitikimas įvyko Frankfurte 2018 metų gegužės 24 - 25 dienomis. Pagrindinis susitikimo tikslas – atrinkti pagrindinius daugiafunkcinės žemdirbystės antreprenerystės įgūdžių aspektus, kuriuos turėtų apimti ruošiama mokymo medžiaga. Taip pat aptartos vaizdo ir garso medžiagos metodologijos detalės, kurios bus aprašytis sekančiame naujienlaiškio numeryje.

 

Naujienlaiškis PDF formatu